Časové možnosti   (šk. rok 2021/2022)  

volno  -      obsazeno  X

Martin (rodilý mluvčí GB)

                             8 -  9  -  10 -  11 - 12         13 - 14 - 15 - 16 -  17 - 18

PONDĚLÍ               -       -       -      -                   X     X     X     X      -

ÚTERÝ                   -       -      -       -                    X     -      X     X     X

STŘEDA               X      X      -       -                    -       -      X     X    X 

ČTVRTEK             X      X      -       X                    X     X     X     X    X          

PÁTEK                   X      -       -      X                     X      -      X     X              

Vendula 

                             8 - 9 - 10 - 11 - 12          13 - 14 - 15 - 16 - 17 

PONDĚLÍ               X    X     X    X                  X      X     X     X               

ÚTERÝ                   X    X     X     X                  X      X     X      X                        

STŘEDA                 X    X     X      X                 X      X      X      X

ČTVRTEK              X     X     X     X                  X      X     X     X

PÁTEK                   X      X     X     -                   X      X      X      X